Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 680
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
40394841: Cyril Chmelo
41521943: Cyril Mokroš
33992746: Dagmar Ivanová - DOMINA
11926040: Dagmar Žabková - SPOJMAT
41051319: Dalibor Mišuta
37397320: Daniel Dian - DAM-STAV
37393774: Daniel Grosch - VIDA
41521901: Daniel Krištof
37394207: Daniel Môc
40392627: Daniel Prôčka
41980492: Daniela Tučeková - Q-móda
41521072: Denisa Filipová - Dena
31575978: DEVAL, spol. s r.o.
36044148: Domina, s.r.o.
36623105: DREVOMARK, s.r.o.
36645087: DREVOZ s.r.o.
33320888: Ďurianová Anna - KATA
44692340: Dušan Daubner
44886870: Dušan Dobrovodský
30466831: Dušan Hrčka - PREMO